Xưởng thiết bị Quang Thục
bảo quản đồ dùng thiết bị học tập
24/07/2017

Đồ dùng thiết bị dạy học là công cụ hỗ trợ đắc lực trong quá trình dạy học của giáo viên; tuy nhiên, việc quản lý, bảo quản đồ dùng, thiết bị dạy học thì không phải trường nào cũng thực hiện tốt, gây lãng phí và ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy học.